Autom. waterbehandeling

Automatische waterbehandeling systemen

Deze automatische zwembad waterbehandeling systemen zorgen voor een zeer groot gebruiksgemak. Open uw zwembad en zwem, zonder u zorgen te moeten maken over de waterkwaliteit van uw zwembad. Er bestaan eenvoudige doorstroom doseer systemen voor om en bij de 160€ en we bieden ook professionele doseersystemen voor publieke zwembaden aan.

Automatische chloor en zuur dosering

De meest geplaatste zwembad waterbehandeling systemen, doseren via doseerpompen automatische chloor (vloeibare chloor – chloorstabil) en vloeibare pH min (zwavelzuur). Er is al een goed en betrouwbaar systeem van HANNA vanaf  1600€. Ook hebben we professionele doseersystemen voor publieke zwembaden. De goedkopere systemen meten de RX (redox waarde) de systemen voor publieke waterbehandeling meten vrij chloor

ZOUtelectrolyse

In private zwembaden wordt heel veel gewerkt met zoutelectrolyse omwille van het gebruiksgemak en het ontbreken van het risico met gevaarlijke zwembadproducten (chloor – zuur). Zoutelectrolyse is een waterbehandeling systeem voor zwembaden die zachter is voor de huid en geen vervelende chloorgeur veroorzaakt.

Nature 2 minerale waterbehandeling

De Zodiac Nature 2 zwembadwaterbehandeling is ideaal voor kleinere zwembaden, opbouwbaden of inbouwzwembaden. Deze minerale waterbehandeling is de eerste stap in de automatisatie van de water behandeling van het zwembad. De Nature 2 zorgt voor een lager chloor verbruik en zorgt voor extra aangenaam zwembadwater.

Onderdelen voor waterbehandeling

Alle onderdelen voor de automatische zwembad waterbehandeling systemen kopen via onze shop. Chloor en zuur injectoren, de doseerslang, onderdelen voor de doseerpompen of aanzuiglansen met niveau meting.

Waarom automatische waterbehandeling?

  • Automatische bijsturing van de belangrijkste water parameters
  • Neemt een deel van de zorgen weg
  • Ideale chloor en pH waarde, geen irritaties of geurhinder
  • Constante pH & Chloor waarde, geen schommelingen
  • Meting is direct af te lezen, geen gepruts met teststrips
  • De enige zorg is op tijd de bidon te vervangen

onderhoud

Voor iedere type van automatische waterbehandeling zijn er elementen die onderhoud nodig hebben. Het is voornamelijk zaak om zeker tijdig een visuele inspectie te doen op je filter- en waterbehandeling installatie.

Zijn de weergegeven waardes (voornamelijk pH & Redox/chloor) nog steeds goed? Indien de waardes ver afwijken van de streefwaarde kijk je eerst best na of de bidons nog vloeibare chemicaliën bevatten. Indien deze leeg zijn vervang je met een andere bidon.

Voor zoutelektrolyse of hydrolyse kan een te lage chloor/redox wijzen op een tekort aan zout in het water of aanslag op de cel. Na 3 à 5 jaar kan de cel ook zijn aantal branduren bereikt hebben en dien je deze te vervangen.

Bij deze elektrolyse/hydrolyse systemen is het aangeraden om minstens 1x per jaar de cel na te zien. Indien deze aangeslagen is dien je deze te reinigen.

Als zowel de bidons volledig vol zijn en de oorzaak niet gevonden kan worden bij de cel (hydrolyse/elektrolyse waterbehandeling) dan is het best om de meetsondes van je systeem na te zien. Bij een standaard opstart/onderhoud zal men de sondes nazien en ijken. Indien de waardes teveel afwijken van de ijking dan wijst dit erop dat de sonde vervangen moet worden. De gemiddelde levensduur van een sonde is 1 à 2 zwembadseizoenen.

Verder bevatten de meeste automatische doseersystemen enkele slijtage onderdelen die een jaarlijks nazicht vragen en indien nodig jaarlijks vervangen moeten worden. bv. injectoren, peristaltische slang of rotor.

Injectoren kunnen kristalliseren waardoor de chemicaliën niet meer tot in de leiding geraken. Bewegende onderdelen zoals de peristaltische slangen en de rotor zijn gevoelig om te scheuren. Hierbij vervalt het peristaltisch effect waardoor er geen chloor of pH- meer opgezogen zal worden vanuit de bidon.