Een openluchtzwembad plaatsen

In geval van twijfel: win informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening. De medewerkers van die dienst zullen u graag helpen.

Is een vergunning nodig?

Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning een constructie optrekken of plaatsen, afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden.

De aanleg van een openluchtzwembad of jacuzzi is in principe vergunningsplichtig. Er geldt een vrijstelling van vergunningsplicht

Vrijstellingsregeling geldig tot 1 december 2010

Vrijstelling als aan al de volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • het zwembad of de jacuzzi met aanhorigheden is niet groter dan 30 vierkante meter
 • niet hoger dan anderhalve meter (met inbegrip van afdekking)
 • niet in de voortuin
 • volledig binnen 30 meter van de woning
 • niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals natuurgebied
 • niet in een oeverzone of in de 5 meter brede strook vanaf een waterloop.
 • de plaatsing is niet strijdig met:
  • geldende plannen (ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg)
  • geldende voorschriften van verkavelingsvergunningen

Vrijstellingsregeling geldig vanaf 1 december 2010

Er geldt vanaf 1 december 2010 onder voorwaarden een vrijstelling van vergunning voor niet overdekte constructies tot maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin. Al bestaande niet overdekte constructies, zoals terrassen, siervijvers, zwembaden, moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.

Om vrijgesteld te kunnen worden moeten de niet overdekte constructies:

 • 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven,
 • minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn,
 • niet in een kwetsbaar gebied liggen,
 • niet in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, of in de 5 meter brede strook langs de oever van een waterloop liggen.

De bouw van een openluchtzwembad mag niet strijdig zijn met:

 • lokale plannen (gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg)
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen

Uitzondering: de gemeente kan een lijst maken met plannen en verkavelingsvergunningen waarbinnen de vrijstellingsregeling wel geldt, ook al is dit strijdig met de plannen of  verkavelingsvoorschriften in kwestie.

Is een architect nodig?

Heeft u voor het zwembad geen vergunning nodig, dan is ook een architect niet nodig.

Heeft u wel een vergunning nodig dan heeft u ook een architect nodig als aan één van volgende voorwaarden voldaan is:

 • groter dan 150 vierkante meter
 • gelegen op minder dan 2 meter afstand van de perceelsgrenzen en gebouwen

Welk aanvraagformulier gebruiken?

 • Geen vergunning nodig? Geen aanvraagformulier nodig. U kunt gewoon met de plaatsing beginnen.
 • Wel een vergunning nodig, en geen architect? Gebruik het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling. De aanstiplijst over de eenvoudige dossiersamenstelling helpt u bij het samenstellen van de aanvraag.
 • Wel een architect nodig: Het dossier wordt samengesteld volgens de uitgebreide dossiersamenstelling. De architect zal dit normaal gezien doen. Een aanstiplijst over de uitgebreide dossiersamenstelling vindt u hier.

Eenvoudige dossiersamenstelling

Uitgebreide dossiersamenstelling

Welke weg volgt uw dossier?

Bij melding

De gemeente heeft 20 dagen de tijd om na te gaan of het door u ingediende dossier inderdaad onder de meldingsplicht valt. Zonder bericht mag u na 20 dagen met de werken beginnen.

Bij vergunningsaanvraag

Dit hangt af van de ligging van uw grond.

Meestal kan de gemeente (het schepencollege) snel en zelfstandig een beslissing over uw aanvraag nemen.

Soms is een openbaar onderzoek nodig. Tijdens dat onderzoek kunnen omwonenden bezwaar indienen. Soms moeten ook adviezen van andere administraties worden ingewonnen. Stel bijvoorbeeld dat uw grond paalt aan een spoorweg, dan zal de gemeente het advies van de NMBS inwinnen.
De gemeente zal dan uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

 • de eventuele bezwaren
 • de eventuele adviezen
 • de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
 • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, …)
 • de goede plaatselijke ordening.

Vergeet niet voor u met de werken begint en tijdens de hele duur ervan aan de straat aan te plakken dat de vergunning is afgegeven. Een afschrift van de vergunning en van het dossier moet op het bouwterrein aanwezig zijn.

Let op: provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen strengere regels opleggen. Informeer steeds bij uw gemeente.
BRON: RUIMTELIJKE ORDENING – www.ruimtelijkeordening.be

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.