Kunstfotos

Deze prachtige kunstfotos zijn te bezichtigen in onze SHOP in waregem.

Toont alle 8 resultaten

Deze werken zijn een project van de Kortrijkse fotograaf Bart Debo.

Je kan een blik komen werpen op deze prachtige werken in onze lifestyle shop in waregem.

Bart is projectleider bij een Belgische bankinstelling. Hij werkt graag samen met mensen en houdt van reizen. Ongeveer 10 jaar geleden ontdekte hij zijn passie voor fotografie op één van zijn reizen.
Na een grondige opleiding in de fotografie besloot bart fotograaf te worden in bijberoep. Toen kreeg hij af en toe de vraag van mensen om samen met hem iets uit te werken. Nadat wij kennis kregen van Bart zijn project “pools” vonden wij dit een zeer mooie aanvulling om uw poolhouse of zwembad op een unieke manier aan te kleden.

De werken zijn uitermate geschikt om buiten op te hangen.
Ze hebben een optimale UV-bescherming en zijn met zeer duurzame inkt gedrukt.

Bart Debo exposeert werken in Hadlow: "Met foto's iets unieks brengen" - Cultuur & media - KW

 

Historiek van de zwembaden:

Opluchtzwembad Abdijkaai Kortrijk (ook genoemd “den openen”)

Het openluchtzwembad aan de Abdijkaai in Kortrijk werd opgetrokken in de periode 1864-1867 in het kader van de algemene toenemende aandacht voor lichaamshygiëne, en vormde daarmee één van de vroegste ‘zwemscholen’ in Vlaanderen. In de periode 1951-1952 werd het 19de-eeuwse zwembad vervangen door een nieuw openluchtzwembad naar ontwerp van stadsarchitect E. Coigné. Het vormt daarmee een naoorlogse uitloper van het internationale concept van de modernistische ‘solaria’ uit het interbellum. Het ontwerp beantwoordt volledig aan het solarium-typeplan, bestaande uit de twee centrale zwembassins die werden geïntegreerd in de oorspronkelijk 19de-eeuwse zwembekkens, waarrond zich de omringende accommodatiegebouwen als kleedcabines, infirmerie, redderslokaal, technische ruimtes, kassa, cafetaria en bovenliggende zonneterrassen bevinden, die grotendeels het uitzicht uit de jaren 1950 hebben behouden.
Sinds 2009 is het aangeduid als beschermd monument en bouwkundig erfgoed.
Door de jaren heen was de stad Kortrijk de uitbater van het zwembad, tot het recent is overgedragen aan de groep Lago, die het nu in beheer heeft.

Het Magdalena zwembad (ook genoemd “den provincialen”)

Het Magdalenazwembad, voorheen gekend als Provinciaal Zwembad, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke en historische waarde.
Het was een kwalitatief en vooruitstrevend ontwerp in de naoorlogse publieke zwembadbouw, als een nieuw type van overdekt bad waarbij de kleedruimtes aan het eigenlijke zwembad worden onttrokken.
Ontworpen als Provinciaal zwembad in 1960, gebouwd in 1961-1964, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, als uitloper van een prijsvraag voor het Provinciaal Technisch Instituut, door een samenwerkingsverband van vier architecten die toonaangevend waren voor de Belgische bouwkunst van de tweede helft van de 20ste eeuw: Paul Felix (1913-1981), Jan Tanghe (1929-2003), Christiaan Vander Plaetse (°1929) en Jan De Jaegere, waarbij de eerste twee als hoofdontwerpers werden aangeduid.
Het ontwerp was opvallend, gekenmerkt door de tegenstelling tussen de gesloten muur-plaat-architectuur van het dienstenblok en de open constructie van de zwem hal. De wanden van de hal zijn rondom om van glas, waardoor het zwemmen zoveel mogelijk op de natuur wordt betrokken.

Het was een voorbeeld van publieke architectuur die inspeelt op de vrijetijd- en sportbeleving, waaraan men, in de verder evoluerende democratisering van de maatschappij in de 20ste eeuw, steeds meer aandacht besteedt en waarvoor men de nodige infrastructuur voorziet met het oog op de toenemende ontspanningsbehoeften en de sportmanifestaties. Bovendien werd het zwemmen gepromoot van de scholen uit, opgenomen in het lessenpakket als sport en lichaam.
Tot voorheen als zwembad in gebruik, zowel voor schoolgroepen als voor individuele badgasten, gesloten in 2019.

 

 

Zwembad Mimosa (ook genoemd “de mimosa”)

Het zwembad werd samen met aangrenzend sportcomplex gebouwd in 1974. Het is het recentste zwembad van de drie. Al die tijd was het onder beheer van de stad Kortrijk en de sportdienst. Het heeft in de tijd wel een make-over gehad, met ook een glijbaan die deels buiten het zwembad liep. Veel kinderen uit de naburige scholen kwamen hier zwemles volgen.
Tijdens de laatste zwemavond voor de sluiting in 2019 kregen de badgasten een glaasje aangeboden.
De sporthal is wel nog in gebruik en de ruimte van het zwembad wacht op een nieuwe bestemming.